2014-12-21

JULKALENDERN LUCKA 21

HÅRDSNODD PYPISTAD BILD FRÅN BRANÄS, NÄR VI KOM UPP VAR DET MÖRKT
Säsongens första skidåk går av stapeln i morgon och är därför en given lucka i julkalendern. Egentligen borde det innebära att lucka 21 skulle hamna i lucka 22 men lucka 22 är Kristers så därför hamnar lucka 21 i lucka 21. I lucka 21 hittar vi alltså säsongens första skidåk och nu snackar vi inte först ut för dagen eller först från stugan ut i backen eller först ut för veckan. Det är nämligen så att vintersäsongen 2014-2015 i Branäs börjar i morgon så när man står först i backen står man verkligen först i backen. Ungefär som att vara först till startpunkten på första sträckan på en budkavle förlåt budkavel!  

Inga kommentarer: