2016-08-11

Equipment

Gammalt bergslöparordspråk: 

Den som har flest buffar när han dör vinner.

Inga kommentarer: