2016-12-08

KEXEMONI


Av KEX är du kommen. 
KEX skall du åter bli. 
Morell, vår frälsare, skall uppväcka dig
på den yttersta dagen. 

Inga kommentarer: