2014-06-30

TRETTIOFEM GRISAR


Utsikten från bilen sa att Natupasset denna dag skulle bjuda på högt gräs, rotvältor, sly, tistlar, ris på marken, ris i luften, brännässlor, enar, taggbuskar, brötigt, grisigt, bökigt, lerigt och det gjorde det. Hemmaskogen går just nu under namnet Helvetesskogen. Längtan till de härliga gräsmattorna på kalfjället är stor!

Inga kommentarer: